Tekst

Kompetenceudvikling

Lærere, pædagoger og vejlederteam får på Bakkeskolen suppleret deres faglige uddannelse med en autismefaglig overbygning.

Umiddelbart efter ansættelse på Bakkeskolen gennemgår nyansatte (også pædagogmedhjælpere) et introduktionsforløb i flere moduler.

Det tilstræbes, at det pædagogiske personale efter to års ansættelse gennemgår et TEACCH-kursus samt et Studio3-kursus.

Alle skal have et opdateret førstehjælpskursus.

Fra skoleåret 2015-16 deltager hele det pædagogiske personale i et flerårigt kursus i Synlig Læring.