Tekst

Job på skolen

Et job som lærer, pædagog eller vejleder på Bakkeskolen er ikke helt det samme, som et job i den almindelige folkeskole.

På Bakkeskolen er undervisningen tilrettelagt i forhold til den enkelte elev og som udgangspunkt er der ikke egentlig klasseundervisning som på andre folkeskoler. På Bakkeskolen går eleverne i klasser med 4 – 6 elever, som er sammensat ud fra en vurdering af, hvordan eleverne bedst fungerer sammen. Det tilstræbes dog, at spændet mellem eleverne i klasserne begrænser sig til to til tre årgange.

Lærerne har ansvar for at tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i fagenes mål, men i indhold og metode er tilpasset elevernes forudsætninger. Pædagogerne har ansvar for at understøtte elevernes læring via anvendelse af skolefagene i praktiske sammenhænge. Desuden har pædagogerne i kraft af den specialpædagogiske læreplan et særligt ansvar for aktiviteter, der understøtter sprogudvikling, kommunikation, leg og socialisering, selvforståelse, ADL samt omverdens forståelse.

Arbejdslivet på Bakkeskolen er spændende og udfordrende såvel fagligt som personligt. Vi har et åbent og uformelt arbejdsmiljø og meget sparring på tværs af organisationen. Vi har en lav personaleomsætning, hvilket vi tolker som et tegn på et godt arbejdsmiljø