Tekst

Fællesskaber

På Bakkeskolen stræber vi efter, at alle elever kan komme til at opleve sig selv som en del af et fællesskab. Fællesskaber giver mulighed for at øve sig i at være sammen med andre, begå sig sammen med andre og udvikle venskaber.

På Bakkeskolen danner en række af vores traditioner en virkningsfuld ramme for eleverne i forhold til at være en del af hele skolen, deltage i grupper på tværs af klasserne eller danne venskaber med elever fra andre klasser.

Det sociale rum kan være udfordrende at navigere i, og derfor igangsætter vi aktiviteter, som tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og motivation. Eksempler herpå kan være: At øve sig i at være i lokale med flere voksne og børn, øve parallelle aktiviteter eller at deltage i legegrupper på tværs af klasser