Tekst

Fysisk aktivitet og læring på Bakkeskolen

På Bakkeskolen lægger vi særlig vægt på at benytte forskellige former for fysisk aktivitet med henblik på at understøtte elevernes læring, sundhed og fællesskabsfølelse på tværs af klasserne.

Fysisk aktivitet indgår som en naturlig del af undervisningen både i form af aktive pauser med henblik på at booste energiniveauet, men også som en del af undervisningen, hvor tabeller fx kan "hoppes" ind og koncentrationen skærpes fx ved at løse dansk og matematikopgaver på et rullebræt på gangen frem for ved bord og stol.

Hver dag efter frokost laver eleverne bevægelseslege "Get Moving" i en halv time på tværs af klasserne. Eleverne er inddelt i 4 hold, hvor de kan blive tilpas udfordret både fysisk og socialt. 

Indlejret objekt

Tekst

Legene kan fx være "stikbold, stafetløb, forskellige former for fangelege, sværdkamp m.m. og hver fredag danser hele skolen Zumba eller disco i skolens gymnastiksal.

Kombinationen af fysisk aktivitet og leg i en overskuelig ramme  har gjort "Get Moving" meget populært blandt eleverne og har skabt relationer på tværs af klasserne.

Til idræt er de større elever opdelt i forskellige hold på tværs af klasserne alt efter deres motoriske udfordringer og formåen. Bla. har vi to styrketræningshold, der arbejder med at give eleverne (gode) erfaringer med at få pulsen op, øge udholdenhed og muskelstyrke samt styrke elevernes fornemmelse for og bevidsthed om egen krop, løb på løbebånd mv.

Se Bakkeskolens taksonomi over fysisk aktivitet og læring her: