Tekst

Klubaktiviteter

Bakkeskolen har to klubtilbud: Klubforberedende aktiviteter i skoletiden for mellemtrinnets elever samt en aftenklub for de ældste elever og elever, der er gået ud af skolen inden for de seneste tre år.

De klubforberedende aktiviteter på mellemtrinnet (5.-6.klasse) understøtter etableringen af relationer og fællesskab på tværs af klasserne og forbereder eleverne i at kunne deltage i aftenklubben, når de kommer op i udskolingsklasserne. De ældste elever fra den nuværende aftenklub er rollemodeller/guider for de yngre elever.

Indholdet er lege/værkstedsaktiviteter/etablering af klubkultur, der understøtter fællesskabet.

Det overordnede formål med aftenklubben er at støtte de unge i overgangen mellem grundskole og ungdomsliv og at styrke deres forestillinger om fremtiden. Gennem aktiviteter og sam­vær er det hensigten at støtte de unge i deres udvikling mod voksenliv og livsduelighed. Målet er, at også de svagest stillede grupper af børn og unge får et styrket udgangspunkt for bedre at kunne håndtere egen livs­situation og dermed opnå en højere grad af livskvalitet