Tekst

Udskoling

Bakkeskolen har et tæt samarbejde med UU-Nord gennem udskolingsårene fra 8. til 10.kl. UU-vejlederen søger i samarbejde med elevens forældre og den lokale STU-vejleder at finde et passende ungdomstilbud efter Bakkeskolen. UU-vejlederen kan desuden arrangere praktikophold i virksomheder eller på uddannelsessteder.

Som en vigtig del af udskolingen gennemfører eleverne i 8.klasse en test, T-TAP, der viser elevens styrkesider og hvilke områder, der kan arbejdes med i udskolingsperioden med henblik på at kvalificere eleven til det kommende ungdoms- og arbejdsliv