Tekst

Ny elev på Bakkeskolen

Når en elev er visiteret til Bakkeskolen, starter en fast procedure, der skal sikre kontinuitet i overgangen fra daginstitution til skole.

Før sommerferien:

* Nye forældre inviteres til et fælles orienteringsmøde på skolen.

* Psykolog og pædagogisk vejleder besøger efter aftale med forældrene elevens børnehave.

* Indskolingsmøde mellem det enkelte barns forældre, daginstitution og kommende kontaktlærer og –pædagog.

* Besøgseftermiddag for alle de nye elever.

Efter sommerferien:

* Skolestart med korte dage første uge.

* Observationsperiode ved vejlederteam.

* Tilbagemelding fra vejlederteam til forældre

* Sprogtestning ved skolens tale/hørelærer.

* Evt. udarbejdelse af sanseprofil.

Nye forældre er meget velkomne til at aftale besøg på skolen inden visitationsprocessen starter. Vi arrangerer gerne en omvisning; men afgørelsen om tildeling af plads afgøres af elevens hjemkommune og Gladsaxe Kommune.