Principper

Bakkeskolens bestyrelse har fastsat principper for skolens virksomhed i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 2. Desuden har bestyrelsen vedtaget retningslinjer og politikker, som sammen med principperne viser, at bestyrelsen ønsker at al virksomhed tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentiale. Indholdet i principperne er derfor både af principiel og beskrivende karakter.

Med afsæt i fagenes mål og den specialpædagogiske læreplan tilpasses undervisningen og øvrige pædagogiske aktiviteter den enkelte elevs forudsætninger. 

Målet er, at den enkelte elev bliver så dygtig og så selvstændig som muligt.