Bakkeskolens mål

Bakkeskolen tilstræber at være en udviklingsorienteret skole, hvor forskellig viden og holdninger mødes åbent og bidrager til ny udvikling og indsigt.

Både elever og voksne skal behandles med respekt og værdighed og have en oplevelse af at blive set og hørt.

Bakkeskolen skal være en arbejdsplads med et godt psykisk miljø, hvor tillid, samarbejde, udvikling og humor er en væsentlig og naturlig del af dagligdagen.