Skolen:

Skolen ligger i Bagsværd tæt ved skov og sø og har store, varierede udearealer, der giver gode muligheder for leg og fysisk aktivitet.

Klasseområderne indrettes efter de enkelte klassers behov og består af et større fællesrum og to mindre lokaler samt rummelige toilet- og garderobeforhold.

Skolen er kendetegnet ved et dynamisk og udviklingsorienteret miljø med en solid faglighed. Vi har de seneste år haft særlig fokus på at udvikle vores praksis i forhold til fællesskaber samt fysisk aktivitet og læring.

Fra skoleåret 2015-16 indgår Bakkeskolen i et flerårigt udviklingsprojekt, Synlig Læring, i samarbejde med de øvrige folkeskoler i Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Tårbæk.

Skolen er et helhedstilbud, hvor undervisning, socialpædagogiske aktiviteter og fritid er integreret. Her er plads til 60 elever fordelt på 10 klasser.

Medarbejderstaben rummer lærere, pædagoger, medhjælpere, sekretærer, pedel samt et vejlederteam bestående af pædagogisk vejleder, ergoterapeut, talepædagog samt psykolog.

Bakkeskolen er en folkeskole og bliver drevet i henhold til Folkeskoleloven. Vi arbejder derfor efter folkeskolelovens overordnede formål, hvilket vil sige, at vi i samarbejde med forældrene har til opgave at forberede eleverne på fremtiden og vi skal give dem lyst til at lære.