Målgruppe:

  • Bakkeskolen er en kommunal specialskole i Gladsaxe Kommune for elever med ASF og forsinket udvikling.
  • Elevernes kognitive niveau spænder fra normal begavelse til mental retardering i forskellige grader.
  • Eleverne kan derudover have forskellige tillægshandicap såsom OCD, Tourette, ADHD, epilepsi m.m.